Fundacja – objaśnienia, cele oraz założenia

Duża grupa ludzi wrażliwych na krzywdę oraz potrzeby innych pragnęłoby stworzyć osobistą fundację, jakiej celem byłaby pomoc wskazanej grupie potrzebujących. Jedni wspomagają dzieci w walce z chorobami, drudzy osoby starsze, trzeci najzwyczajniej w świecie walczą z biedą i ubóstwem a następni pomagają zwierzętom. Wszelkie cele są szczytne i poprawnie zaświadczają o fundatorze, który nie jest obojętny na cudzy los.

Najistotniejsze jest niemniej jednak to, aby wiedzieć czym w ogóle jest fundacja, jakie warunki powinien spełniać fundator i jaki jest prawny mechanizm działania takiej instytucji. Przede wszystkim fundacja to jedna z najpopularniejszych organizacji pozarządowych niedługo obok stowarzyszeń.

Jak sama nazwa uwypukla ma ona na celu fundowanie praktycznych działań, jakie określone są przez statut. Co ważne, taki statut nie jest właściwą wolą zarządu fundacji. To konieczność, która jest określana prawem, w następstwie tego nie można tego bagatelizować. W statucie muszą znajdować się wszelkie informacje, które będą dotyczyły oraz regulowały zakres działalności instytucji.

Fundacja z racji prowadzonych przez siebie działań jest bardziej niezależna od innych, pokrewnych instytucji. Może ubiegać się także o status organizacji użytku publicznego, wtenczas jeśli takie miano zostanie jej nadane ma okazję pobierać 1% podatku przy jednorocznych rozliczeniach skarbowych – więcej o tym na witrynie internetowej fundacja pomocy dzieciom. Fundacja może, niemniej jednak nie musi rejestrować działalności gospodarczej. Wszelkie decyzje zależą tu od założyciela oraz to on decyduje które działania będą podejmowane. Przyjmuje się, że początkowym kapitałem fundacji powinna być suma nie mniejsza aniżeli tysiąc złotych, choć nie ma na to jakichkolwiek praktycznych regulacji prawnych. Chyba, iż będzie prowadzona aktywność gospodarcza, w owym czasie te tysiąc złotych jest wymagane. Fundacje muszą prowadzić pełną księgowość. Zobligowane są do odprowadzania należnych podatków i do przedstawiania swoich dochodów, te finalnie będą przeznaczane na realizację celów, jakie zostały zdefiniowane i wskazane w statucie, o jakim poprzednio była już mowa.

You may also like...

Dodaj komentarz