Jakim sposobem zorganizować wytwórczość w manufakturze?

Struktura produkcyjna to pakiet komórek produkcyjnych w ujęciu technologicznym, przedmiotowym lub ewentualnie technologii grupowej o określonej wielkości oraz związkach kooperacyjnych. Średnica określana jest ze względu na zadania produkcyjnych.

Można wyróżnić wiele strategii planowania struktur produkcyjnych, pomiędzy innymi te oparte na kanonach techniczno-ekonomicznych, kryteriach socjologiczno-psychologicznego zadowolenia społecznego i oparte na kryteriach zaawansowanej techniki uzyskiwania AMT a również wysokiej techniki HT, która jest oparta na rozwoju informatyki. Wypada też pamiętać, że system wytwórczy posiada swoje charakterystyczne środowisko, sąsiedztwo. Na system wytwórczy wpływają: kondycja kraju, regulacje urzędowe, konkurencja, otoczenie oczywiste, środowisko społeczno-dyplomatyczne, kapitał, marketing, handel, wyposażenie fachowe, służby ekonomiczne oraz badania i rozwój.

Rzecz jasna, w zależności od systemu produkcyjnego otoczenie to może się różnić. Proces wytwórczy jest częścią systemu produkcyjnego. Wytwórczość można organizować według przeróżnych typów, które również różnicują stopień specjalizacji pojedynczych stanowisk roboczych. Wolno wyróżnić stanowiska robocze o gromadnym typie produkcji, fabrycznym typie produkcji a również jednorazowym typie produkcji – wypróbuj też https://scutti.pl/silosy-stalowe/

. W zakresie organizacji produkcji także wolno wyróżnić miarodajne formy. Są to inaczej typy przepływu części, zespołów czy wyrobów pomiędzy stanowiskami roboczymi.

Możemy wyróżnić odmianę potokową i niepotokową. Produkcję potokową charakteryzuje ściśle określony harmonogram przebiegu procesu produkcyjnego, liniowe rozmieszczenie machin oraz urządzeń produkcyjnych, wielki stopień specjalności stanowisk roboczych, ciągłość ruchu obrabianych przedmiotów a także rytmiczność pracy stanowisk roboczych. W typie produkcji niegotowej natomiast kierunek przebiegu przedmiotów pracy między stanowiskami przygotowawczymi jest nierówny, zmienny. Przeróżne stanowiska pracy mogą współpracować ze sobą.

You may also like...

Dodaj komentarz