Niedrogie ubezpieczenie OC – w jakim miejscu zakupić?

W naszym kraju zgodnie z rozporządzeniem o ruchu drogowym jakikolwiek pojazd mechaniczny, który posiada obowiązującą rejestrację, ma obowiązek mieć zabezpieczenie obowiązkowe, połączone z odpowiedzialnością cywilną za wyrządzone szkody transportowe – takie ubezpieczenie nazywane jest w skrócie OC.

Obejmuje ono takie sytuacje, kiedy jednostka wykorzystująca w danej chwili pojazd (nie musi to być posiadacz pojazdu) sprawi szkody w skutku czy to kolizji drogowej, czy wypadku, przy czym mniemanie szkoda mieści zarówno szkody materialne, jak na przykład niedociągnięcie drugiego pojazdu, jak też i odniesiony uszczerbek na zdrowiu innych ludzi, włączając z utratą życia przez dane osoby. Dziś obowiązujące przepisy ustaliły, że ubezpieczenia i odszkodowania w tym zakresie są obowiązkowe, bowiem jakkolwiek w pewnych sytuacjach powstałe szkody są w stanie być o niesłychanie gigantycznej wartości, wtedy jednostka prywatna jako sprawca zdarzenia nie będzie w pewnych sytuacjach miała możliwości naprawienia tej szkody, a w związku z tym wypłaty odszkodowania w takim aspekcie, by było ono kompletną rekompensatą. Jest dosyć znamienne, że pojazd ubezpieczony w zakresie OC nie podlega procedurze, że jego właściciel dostanie odszkodowanie – oczywiście wówczas, kiedy tak właściwie jest sprawcą zdarzenia drogowego – to posiadane odbezpieczenie zdejmuje z niego odpowiedzialność cywilną za to, co się stało – sytuacje te nie obejmują oczywiście odpowiedzialności oddanej sprawcy wypadku czy kolizji drogowej, jest to gruntownie oddzielny rozdział.

Niemniej jednak sprawca wypadku, jeśli poniesie szkodę materialną, także może pozyskać naprawienie szkody, na przykład za rozbity pojazd, jeżeli będzie posiadał inne zabezpieczenie komunikacyjne, a więc autocasco – wtedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w każdym przypadku (możliwe jest wyłączenie wypłaty odszkodowania w co niektórych sytuacjach, jak na przykład spowodowanie szkód w stanie nietrzeźwym lub ewentualnie pod wpływem alkoholu). W sytuacji, jeżeli właściciel zarejestrowanego w Polsce pojazdu maszynowego nie opłaci ubezpieczenia OC, a kwestia ta wyjdzie na jaw, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży karę na posiadacza pojazdu o równowartości 750 euro.

You may also like...

1 Response

  1. Przeprowadzki Warszawa pisze:

    To gdzie polecacie zakupić OC? Dobrze, żeby to była sprawdzona firma, oferowała OC dla firmy od przeprowadzek i miała ogólnie dobre warunki dla tego typu działalności.

Dodaj komentarz