Odzież ochronna, a odzież robocza – podobieństwa i różnice

Pojęcia “odzież ochronna” i “odzież robocza” potocznie traktowane są jako tożsame, jednak w świetle obowiązujących przepisów BHP opisują dwie różne kategorie odzieży pracowniczej.

Różnice między odzieżą ochronną, a roboczą

Podstawową różnicą między odzieżą roboczą, a ochronną jest ich przeznaczenie. Zadaniem odzieży roboczej jest umożliwienie wykonywania pracy na stanowiskach, przy których może nastąpić trwałe zabrudzenie lub uszkodzenie prywatnej odzieży pracownika. W praktyce stosuje się ją podczas pracy przy maszynach i innych urządzeniach technicznych. Z racji tego, że odzież robocza nie pełni żadnej dodatkowej funkcji poza ułatwieniem zachowania czystości, produkuje się je ze “zwykłych” materiałów tekstylnych, czasem z dodatkowymi elementami bardziej odpornymi na zabrudzenia.

Funkcją odzieży ochronnej jest ochrona pracownika przed działaniem szkodliwych i niebezpiecznych warunków na stanowisku pracy oraz zabezpieczanie przed ewentualnymi urazami ciała. Rodzaj odzieży ochronnej należy dobierać każdorazowo indywidualnie, dostosowując rodzaj ochrony do typu zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Do najczęściej stosowanych właściwości ochronnych odzieży roboczej zalicza się wymienione poniżej, przy czym w szczególnych warunkach niektóre typy zabezpieczeń mogą/muszą występować łącznie:

  • Nieprzemakalność – odzież chroniąca przed opadami atmosferycznymi podczas prac wykonywanych w terenie.
  • Antyelektrostatyczność – odzież zapobiegająca zapłonowi oparów substancji wybuchowych lub palnych w wyniku wyładowania elektrostatycznego.
  • Ochrona termiczna – zabezpieczenie przed nadmiernie wysoką lub niską temperaturą powietrza na stanowisku pracy.
  • Ochrona biologiczna – odzież zmniejszająca ryzyko zakażenia pracownika przez drobnoustroje.
  • Chemoodporność – w zależności od rodzaju stosowanych substancji niebezpiecznych, odzież chroni przed podrażnieniami ciała na skutek działania kwasów, zasad lub innych związków chemicznych.
  • Ochrona przed obrażeniami mechanicznymi – stosowana przede wszystkim na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń w ruchu.

Podobieństwa między odzieżą ochronną, a roboczą

Podstawową cechą wspólną odzieży ochronnej i roboczej jest to, że obowiązek wyposażenia w nie pracowników należy do pracodawcy. Elementy ubioru pracowniczego – mimo, że są przypisywane indywidualnie do danego pracownika – pozostają własnością przedsiębiorstwa, a pracownik może ją stosować wyłącznie w miejscu pracy, w trakcie dojścia do zakładu i powrotu oraz w razie wykonywania pracy w terenie. Dlatego też dobrą praktyką jest oznakowanie każdego elementu ubioru roboczego w sposób umożliwiający prostą identyfikację przedsiębiorstwa, którego mienie stanowią – najczęściej stosowaną metodą jest nanoszenie loga lub nazwy firmy.

Jeśli pracodawca wyposaża swoich pracowników w odzież ochronną lub roboczą musi również zapewnić warunki do jej przebrania (szatnia) oraz przechowywania w sposób uniemożliwiający zabrudzenie odzieży prywatnej. Najczęściej stosowanym elementem wyposażenia szatni pracowniczych są metalowe szafy socjalne, zwane również szafami ubraniowymi BHP. Zaleca się, aby każdy pracownik miał do swojej indywidualnej dyspozycji dwa moduły w szafie ubraniowej o wymiarach (wys./szer./gł.) co najmniej 1800x400x480 mm każdy. Szafy szatniowe muszą być zamykane i skonstruowane tak, aby uniemożliwić kradzież lub zniszczenie prywatnego mienia przez osoby postronne. Produkty pozwalające kompleksowo wyposażyć szatnie pracownicze dostępne są na stronie sklepu internetowego mebledobiura.pl.

You may also like...

Dodaj komentarz