Profesjonalne kursy motorowodne

Kurs motorowodny, rozdzielony na część teoretyczną i praktyki organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne koncentrują się wokół spraw powiązanych z budową i obsługą jachtu motorowodnego. Można dowiedzieć się tego, co jest związane z wykonywaniem manewrów oraz innymi operacjami na wodzie.

Poruszane są zagadnienia pozostające w zgodzie z wymaganiami Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. W rezultacie, kurs motorowodny można zdawać bardzo dobrze, otrzymując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na dobrze przystosowanych oraz wyposażonych jednostkach pływających, na jakich pływanie jest wygodą. Zajęcia w takiej części dotyczą także obowiązków bosmańskich w porcie, a także odwołują się do wykonywania manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs ukończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego. W części teoretycznej egzaminu należy udzielić odpowiedzi na 75 pytań. Aby przejść przez egzamin, prawidłowej odpowiedzi trzeba udzielić na 65 pytań.

W części praktycznej odbywa się sprawdzian wzorcowego robienia manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniona jest także umiejętność kierowania załogą a także praca w roli załoganta. Zdobycie patentu na sternika motorowodnego upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych a także do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do dwunastu m po morskich wodach wewnętrznych oraz po pozostałych wodach morskich w obrębie 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej.

Wszystkie informacje w temacie szkolenia można wyszukać na witrynie Sailing Camp. Na szkoleniu obowiązują standardy International Sailing Schools Association, lecz dopasowane do polskich warunków. I z tego powodu rekomenduje się posiadać kompetencje w takim miejscu. Kursy są dostosowane personalnie do potrzeb uczestników, a o ile pojawia się taka potrzeba, to przeprowadzane są kursy indywidualne.br>

You may also like...

Dodaj komentarz