Szanowane biuro księgowe w mieście Katowice

Znakomita kancelaria biegłych rewidentów prosperująca na terenie miasta Katowice stworzona przez Karolinę i Łukasza Bieleckich od podstaw aktualnie pozostaje przodownikiem w branży. Specjaliści świadczą świadczenia księgowe, związane z podatkami oraz poradnictwo od 2013 roku. Od tego również czasu zdobyli spore zaufanie pośród przedsiębiorców. Karolina Bielecka jest certyfikowaną główną księgową. W firmie rozporządza działem księgowości. Łukasz Bielecki jest z kolei prezesem zarządu, zdobył wykształcenie jako doktor nauk społecznych i jest też biegłym rewidentem. Ma licencję Ministerstwa Finansów na poprowadzenie akt rachunkowych. Łukasz Bielecki rozporządza teamem audytu i pozostałych usług, jednocześnie nadzorując poczynania w dziale księgowości. Prezentowana kancelaria biegłych rewidentów zobligowana jest do zachowania kilkustopniowego systemu kontroli jakości. Pracownicy przy wszystkich realizacjach działają zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Zawodowej Księgowych IFAC. Obejmuje profesjonalne działania, zachowanie tajemnicy poufności, odpowiednią dokładność, branżowe kompetencje, obiektywizm a także sumienność.

Usługi z zakresu księgowości zawsze bazują na optymalnych opcjach oraz na imponującej jakości. Nadzór i inne świadczenia dostosowane są do wymagań zleceniodawców, a także jednocześnie do obowiązujących zapisów prawnych. W wypadku jakichś pytań klient może wypełnić formularz zgłoszeniowy, umieszczony pod domeną i bez wątpienia w niedługim czasie skontaktuje się z nim specjalista z kancelarii. Po ustaleniu elementów umowy można będzie przejść do współpracy. Propozycja jest kompleksowa i zawiera bogatą rozpiętość świadczeń nadzorczych, księgowych i doradczych. Wystosowana jest zarówno do większych spółek jakie można znaleźć na giełdzie, jak i do małych firm.

Zdecydowani na współpracę mają możliwość zdecydować się chociażby na: prowadzenie ksiąg rachunkowych, audyt zewnętrzny projektów finansowych ze środków UE, czy doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków. Doświadczeni pracownicy przeprowadzają również solidne analizy oraz wykonują raporty ekonomiczno – finansowe.
Więcej na http://www.click2edu.pl/

You may also like...

Dodaj komentarz